Satış Koçluğu Eğitimi

Bugün iş dünyasında aktif olarak rol alan hemen hemen herkes iki tür liderliğin olduğunu bilir; eski liderlik ve yeni liderlik. Eski liderlik insanları yönetmeye dayanan bir sistemdi. Yeni liderlik ise insanları olabilecekleri kadar iyi olmaları için güçlendirmeye etkinliğine dayanıyor. Yeni liderliğin esas konusu mikro idare yapmadan yönetme faaliyeti. Bu sebeple de koçluk, yani herhangi bir şirket içerisinde olabilecek en önemli şey olan rekabet becerisi gerekli. Ne vahimdir ki bu, her nedense müdürlerin büyük çoğunluğunun sahip olmadığı, çok az sayıdaki müdürün edindiği bir beceri. Satış Eğitimi, bir satış müdürünün önce kendini, sonra da kendi gelişimleri için sorumluluk alıp sıradanlıktan sıradışılık durumuna geçiş yolculuğu yapmalarına yardımcı olarak diğer çalışanları bir satış koçuna ne şekilde dönüştürebileceğini gösterir. Satış Eğitimi, kendi kendine koçluk yapabilen, çok verimli ve birbirine bağlı bir satış gücünü de beraberinde getiren bir satış koçluğu kültürünün nasıl ve ne şekilde oluşturulacağını gösterir. Satış ekiplerinin kendilerine özgü ve hedeflerine odaklı farklı bir hayat tarzları vardır. Satış koçları, satış yöneticilerinin ve ekiplerinin hedeflerine ulaşabilmek adına gereksinim duydukları aşamaları hep birlikte belirlemek, çizdikleri yola sadık kalarak bu süreçleri en verimli şekilde geçirmek amacını güden koçluktur.

Satış Koçluğu Eğitiminin İçeriği ;

* Etkin duyu bulma tekniği ( müşteri için ), etkin duygu bulma tekniği ( müşteri için ), disruption ( algı bozma ) tekniği, swish tekniği İkna için ;

 * Disney tekniği, üç iskemle tekniği, mecaz ( metafor ) kullanma ve hikaye teknikleri, çapalama teknikleri ( satışa uygun çapa atma, yığma, bağlama, kaydırma, söndürme ve göçürme teknikleri ),

Milton Modeli tekniği

- Üç iskemle egzersizi

- Film de oynama egzersizi Satışı sonuçlandırma sürecinde kullanılan NLP teknikleri ;

 *Çember atma ve çerçeveleme teknikleri

Tüm satış sürecinde kesintisiz kullanılan NLP teknikleri ;

* Göz ipuçlarını okuma tekniği, etkin dil kipleri kullanım tekniği, etkin duyu ve duygu belirleme teknikleri ( satışçı ve müşteri için ), geri bildirim alma tekniği, strateji belirleme tekniği, yatay merdiven tekniği Diğer bazı NLP tekniklerinin satış gözüyle değerlendirilmeleri ;

*Meta Modelleme tekniği, telkin teknikleri, SCORE, VAKOG ve diğerleri Eğitim süresinde öğrenilen NLP tekniklerinin satış odaklı olarak kullanılmalarını sergilemek amacıyla katılımcılarla 10/12 farklı ve çok ilginç, çok öğretici satış oyunu oynanacaktır.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. Satış Koçluğu eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki Satış Koçluğu eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki Satış Koçluğu eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :satış koçluğu - satış koçluğu nedir - satış koçluğu izmir -

Yorumlar