Satış Koçluğu Semineri

Bugün iş dünyasında aktif olarak rol alan hemen hemen herkes iki tür liderliğin olduğunu bilir; eski liderlik ve yeni liderlik. Eski liderlik insanları yönetmeye dayanan bir sistemdi. Yeni liderlik ise insanları olabilecekleri kadar iyi olmaları için güçlendirmeye etkinliğine dayanıyor. Yeni liderliğin esas konusu mikro idare yapmadan yönetme faaliyeti. Bu sebeple de koçluk, yani herhangi bir şirket içerisinde olabilecek en önemli şey olan rekabet becerisi gerekli. Ne vahimdir ki bu, her nedense müdürlerin büyük çoğunluğunun sahip olmadığı, çok az sayıdaki müdürün edindiği bir beceri. Satış ekiplerinin kendilerine özgü ve hedeflerine odaklı farklı bir hayat tarzları vardır. Satış koçları, satış yöneticilerinin ve ekiplerinin hedeflerine ulaşabilmek adına gereksinim duydukları aşamaları hep birlikte belirlemek, çizdikleri yola sadık kalarak bu süreçleri en verimli şekilde geçirmek amacını güden koçluktur. Doğru Ekip Kurmak Başarılı bir takım kurmak iş için doğru insanların istihdam edilmesidir. Nicel ve davranışsal değerlendirmelerle,

• Grup içi hareket kabiliyeti olan

• Etkili iletişim kurabilen

• Konusunda yetkin kişiler belirlenerek, satış ekibini oluşturacak olanlardan kimlerin yoğun paylaşım ve koçluk sürecine katılacağına karar verilmektedir.

Kişiselleştirilmiş Programlar Başlangıç ve ileri seviye satış ve yönetim programları, bilgilendirme toplantıları ve koçluk çalışmalarını hizmet talep eden firmalarda gerçekleştiriyoruz. Başlangıç programları, katılımcıların öğrendikleri yeni becerileri kullanıma alabilmeleri için atölye çalışmaları ile etkileşimli hale getirilmiştir. Satış Ekibine Koçluk Öğrenilenlerin hem pekiştirilmesi hem de gerçeğe dönüştürülmesi için ekiple birlikte saha çalışmalarının yapılması ve yerinde uygulama için birebir vakit geçirilmesi önerilmektedir. Satışta gelişme göstermeyi ve başarıyı hedefleyen satış ekibine verilecek koçluk hizmetinde amaçlar:

 • Ekibin potansiyelini ortaya çıkarmak,

• Kısa sürede daha çok kişiyi değişim, yenilenme gibi farklı konular üzerinde düşünmeye teşvik etmek,

 • Çatışmaları çözümlemek,

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. Satış Koçluğu eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki Satış Koçluğu eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki Satış Koçluğu eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :satış koçluğu - satış koçluğu nedir - satış koçluğu izmir -

Yorumlar